Tuần học trực tuyến của trường tiểu học Nguyễn Huệ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/09/2021, thứ hai đầu tuần các bạn học sinh không được đến trường tham gia buổi chào cờ cùng với các bạn, các em, các anh chị trong trường, nhưng các bạn vẫn được tham gia chào cờ với cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp mình. Sau khi nghe cô hướng dẫn, căn dặn các việc nên và không nên khi các bạn vẫn phải học tập trực tuyến ở nhà, các bạn đã bước vào tiết học tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học trực tuyến ngày 20/09/2021 của trường tiểu học Nguyễn Huệ