Trường tiểu học Nguyễn Huệ tham gia trực tuyến lớp học Bồi dưỡng Chính trị – Nghiệp vụ hè 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/9/2021, Trường tiểu học Nguyễn Huệ tham gia trực tuyến lớp học Bồi dưỡng Chính trị – Nghiệp vụ hè 2021 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Eakar tổ chức. Chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID 19, trường đã chia 2 lớp để cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia học tập đầy đủ và an toàn.