• Trần Thị Liễu
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0986788218
Phan Thị Hà
 • Phan Thị Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0915489099
 • phanthiha7003@gmail.com
Trần Thị Xuân Hoa
 • Trần Thị Xuân Hoa
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0914421679
 • hoanguyentrai73@gmail.com