Trường tiểu học Nguyễn Huệ

  • Điện thoại: 0986788218
  • Email: dungle.huen@gmail.com
  • Địa chỉ: TDP 1 - Thị trấn Eak nốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đăk Lăk